Scrum Master Dojo

Celoroční intenzívní výcvik pro všechny, kdo chtějí mít dopad.

Registrovat

4. října 2024–5. června 2025

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Mistra z vás neudělají knihy a videa. Klíčové dovednosti je třeba pravidelně trénovat.

12x Dōjō session. Naživo.

Každý třetí čtvrtek

Formou role-playing budete zažívat náročné situace a v bezpečném prostředí trénovat, jak si s nimi poradit.

Okamžité uvedení do praxe.

Ve vaší organizaci

Co se naučíte, ihned uvedete do praxe. Nebudete se učit vědomosti do šuplíku, ale jak mít dopad v organizaci.

Reflexe a sdílení. S komunitou.

Úspěchů i průšvihů

Podělte se s ostatními, získejte zpětnou vazbu a inspiraci od trenéra a hlavně dalších Scrum Masterů. Rosteme společně.

Svět potřebuje agilitu více než kdykoliv jindy

Od Scrum Masterů však očekává dopad na organizační agilitu. Pracovat na úrovni týmu nestačí.

Dōjō je japonská tělocvična bojových umění, kam se chodíte potit. Kam chodíte trénovat konkrétní praktiky. Pravidelně, dlouhodobě, abyste si je kompletně osvojili.

Zaměříme se na tři klíčové kompetence

Mít dopad znamená být partnerem nejen týmům, ale hlavně vedení. Tyto kompetence nám pomáhají zdaleka nejvíce.

Organizační design

Odpoutejte se od škálovacích frameworků. Naučte se myslet v organizačních patternech.

Systems Thinking

Nahlížejte na organizaci jako na organismus. Prozkoumejte spolu s managementem příčiny dysfunkcí.

Pokročilá facilitace

Upevněte své facilitační dovednosti. Zvládněte schůzky s výraznými osobnostmi a silnýmy názory.

Co se naučíte

Témata Scrum Master Dōjō na sebe navazují a tvoří ucelený příběh

Podzimní trimestr
říjen-prosinec

Zimní trimestr
leden-březen

Jarní trimestr
duben-červen

Týmová zodpovědnost, spolupráce a rozhodování

 • Upevněte si základy facilitace

  Během role-playing cvičení zažijete řadu facilitačních technik a Liberating Structures. V roli účastníka, facilitátora nebo pozorovatele.

 • Vizuální facilitace

  Dovednost vizualizovat konverzaci, myšlenky a návrhy je klíčová pro efektivní skupinové rozhodování. Naučíte se kreslit barevné panáčky dovést tým k rozhodutí, za kterým si bude stát.

 • Refinement a slicing

  Vyzkoušíte si několik formátů refinementu včetně více-týmového a budete překvapeni, kolik věcí pak najednou "půjde samo", když je refinement dobře zvládnutý.

 • Odhadování a plánování

  Osvěžíte si známé i méně známé techniky odhadování. Odhalíte různé psychologické biasy. Rozeznáte, při které příležitosti použít kterou techniku.

Tým v kontextu produktu a organizace

 • Jak čelit tlaku na doručování?

  Prozkoumáte, jak se z nevinných odhadů stane deadline a odkud se bere všudypřítomný tlak na doručování. Naučíte se odhalovat contract game a pracovat na jejím odstranění.

 • Pokročilá facitiace

  Prožijete a naučíte se zvládat náročné (a velmi náročné) situace: nesladěná očekávání, konfliky zájmů, střet silných osobností, neřešitelné problémy, neochotu o čemkoliv rozhodnout.

 • Systems Thinking

  Pomocí modelování organizačního systému se naučíte spolu s managementem odhalovat příčiny organizačních dysfunkcí. Rozhodování o potřebných změnách tak bude informovanější a snazší.

 • Více-týmová spolupráce

  Zažijete více-týmové kvartální plánování a prozkoumáte, jak různé organizační modely ovlivňují vzájemnou spolupráci, contract game a organizační agilitu.

Cesta k end-to-end týmům

 • Lokální vs globální optimalizace

  Začnete vnímat organizaci jako živý systém a sledovat efektivitu a agilitu na úrovní produktu a organizace. (Váš svět nebude už nikdy stejný.)

 • Scrum Master jako politická role

  Zásadnější organizační změny nestačí jen "vysvětlit". Naučíte se rozpoznávat skryté zájmy, hledat spojence, vybírat bitvy.

 • Organizace týmů kolem produktů

  Definice produktu → customer-centric produktový backlog → end-to-end produktové týmy. Zažijete team self-design, kde se specializované týmy transformují na end-to-end týmy.

 • Coaching end-to-end týmů

  Vedení týmů od vlastnictví aplikace k vlastnictví produktu. Rozvoj single-specialistů v multi-specialisty. Organizační změny směrem k agilní produkové organizaci.

Jak program probíhá

Pravidelné půldenní Dōjō setkání

Každé tři týdny ve čtvrtek odpoledne se setkáme v dōjō, kde budeme společně intezivně cvičit.

Naším cílem nebude vás zahrnout tisíci a jednou technikou a metodikou. V tématech půjdeme do hloubky. Budete mít čas vše prožít, procvičit, reflektovat, sdílet a důkladně porozmět.

Cvičení budou mnohem intenzívnější, než jste zvyklí z běžných "prožitkových" workshopů. Budete se potit. Vystoupíte z komfortní zóny, proniknete do temných zákoutí svého nitra, budete zpochybňovat vše, co jste do té doby věděli.

You can only fight the way you practice.

Miyamoto Musashi

Uvedení nových konceptů do praxe

Ke konci dōjō setkání si vyberete personalizovaný "domácí úkol". Může to být:

 • Facilitace nové techniky ve vaší organizaci
 • System modeling s vaším vedením k identifikaci dysfunkcí a oblastí pro zlepšení
 • Pozorování a studium či zavedení organizačního patternu ve vaší organizaci
 • Poukázání na případné neefektivity vaší struktury týmů
 • atd.

I can show you the path but I can not walk it for you.

Master Iain Armstrong

V průběhu programu budete v kontaktu s trenérem a ostatními účastníky na ScrumDōjō Discordu.

Reflexe a sdílení s komunitou

Z vaší praxe připravíte shrnutí vašich zušeností, které budete moci sdílet s ostatními účastníky na dalším dōjō setkání. Není důležité, jak to dopadlo, ale co jste se naučili.

Může to být plakát, blog post, krátké video nebo krátká prezentace.

Good judgement is the result of experience, and experience the result of bad judgement.

Mark Twain

Sdílení alespoň 6 vašich konkrétních zkušeností s širší komunitou (např. sociální sítě nebo meetupy) bude oceněno certifikátem 努力賞 Doryokushō Za vytrvalé usilí.

Co vše je součástí programu

 • 12x půldenní dōjō setkání
 • workbook s materiály a cvičeními
 • přístup na ScrumDojo Discord, kde budete v kontaktu s ostatními účastníky a lektory
 • 3x 30min individuální coaching s lektorem
 • všechny materiály a záznamy z dōjō setkání
 • jeden ze tří certifikátů o absolvování programu:
  • 参加賞 Sankashō za pravidelnou účast
  • 努力賞 Doryokushō za vytrvalé úsilí
  • 優秀賞 Yūshūshō za výjimečný výkon
 • sleva na kurzy v nabídce ScrumDojo.cz po dobu trvání programu:
  • 30% sleva pro sebe
  • 10% sleva pro kolegy z vaší organizace

Rozvrh 2024/2025

Podzimní trimestr

 Praha 13-17cs
3. října 2024čt
24. října 2024čt
21. listopadu 2024čt
12. prosince 2024čt

Zimní trimestr

 Praha 13-17cs
9. ledna 2025čt
30. ledna 2025čt
20. února 2025čt
13. března 2025čt

Jarní trimestr

 Praha 13-17cs
3. dubna 2025čt
24. dubna 2025čt
15. května 2025čt
5. června 2025čt

Dōjō kun 道場訓

Pravidla Dōjō

 • Buď skromný a zdvořilý.
 • Cvič svědomitě a kreativně.
 • Udržuj poctivou a upřímnou cestu.
 • Buď odvážný.
 • Pokračuj ve svém tréninku s trpělivostí.
 • Pěstuj vytrvalost skrze vůli ke snaze.
 • Nikdy se nevzdávej.

Termíny

3. října 2024–5. června 2025čt
Celý program
 Praha 13-17Karelcs
55 000 Kčbez DPH
3. října–12. prosince 2024čt
Podzimní trimestr
 Praha 13-17Karelcs
25 000 Kčbez DPH
9. ledna–13. března 2025čt
Zimní trimestr
 Praha 13-17Karelcs
25 000 Kčbez DPH
3. dubna–5. června 2025čt
Jarní trimestr
 Praha 13-17Karelcs
25 000 Kčbez DPH
Registrovat

Slevy

Skupinové slevy

Pokud registrujete více účastníků na stejný termín, nabízíme skupinové slevy (z celkové ceny platné v den registrace):

 • Sleva 10% pro 2-3 účastníky
 • Sleva 20% pro 4+ účastníky

Sleva pro samoplátce

Pokud vám zaměstnavatel uhradí pouze část kurzovného, nebo si ho budete celý hradit sami, nabízíme slevu 15%. (Vztahuje se pouze na fyzické osoby nepodnikatele.)

Co řekli účastníci minulého ročníku

SMDOJO

Miloš Milosavljević

Trvalo mi dvě minuty zvážit, jestli budu cestovat celý rok z Bělehradu do Prahy a zpět každé tři týdny. Jsem moc rád, že jsem se tak rozhodl.
Miloš Milosavljević, Chief Product Officer, Thrivea
SMDOJO

Michael Has

V průběhu kurzu Scrum Masteři začali mapovat Customer Journeys. To nám v některých týmech hodně chybělo.
Michael Has, Director of Product Management, MSD
SMDOJO

Jakub Matějec

Karel nám rozhodně nedá nic zadarmo, ke všemu nás nechá si dojít. O to cenější je, když se pak skupina navzájem podpoří.
Jakub Matějec, Agile Coach Lead, MSD
SMDOJO

Jana Borkovcová

Hodně mi pomohlo, jak jsme probírali různé struktury týmů a jak dělat škálovaný Scrum, když je tým a produkt hodně velký.
Jana Borkovcová, Scrum Master, MSD
SMDOJO

Jan Nemeš

Dlouhodobý formát mý výhodu, že jsme schopni informace vstřebat, aplikovat, vyzkoušet, a výsledky porovnat s ostatními.
Jan Nemeš, Scrum Master, MSD
SMDOJO

Tomáš Ptáček

Karel přemýšlí mimo tradiční způsob práce. Přivedl nás na spoustu věcí, které jsme do té doby nevěděli.
Tomáš Ptáček, Scrum Master, MSD
SMDOJO

Jakub Švarc

Scrum Master Dōjō je skvělá experience na vyvoření networkingu, potkání dalších Scrum Masterů a sdílení zkušeností.
Jakub Švarc, Scrum Master, BI Simulations

Prvním ročníkem prošli Scrum Masteři například z těchto firem

msdmsd
rohlikrohlik
digiteqdigiteq
bisimbisim
conradconrad

Certifikát Scrum Master Dōjō

Ukažte svým zaměstnavatelům či klientům, kolik úsilí jste věnovali výcviku

SMDOJO

参加賞 Sankashō za účast

Diplom za pravidelnou účast na dōjō sessions, alespoň 9 z celkových 12 setkání.

努力賞 Doryokushō za vytrvalé úsilí

Diplom za aktivní zavádění nových znalostí do praxe ve vaší organizaci, a za sdílení úspěchů i neúspěchů s komunitou.

優秀賞 Yūshūshō za výjimečný výkon

Diplom za vyprovacování a zveřejnění případové studie o trvalém zlepšení ve vaší organizaci.

Use only that which works, and take it from any place you can find it.

Bruce Lee